Rekrutacja


Trwa nabór na studia podyplomowe.


Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć:
24.10.2015

Organizatorzy:
Katedra Ochrony Powietrza Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Rekrutacja na studia (elektroniczna rejestracja kandydata): już trwa

http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Podyplomowe.aspx

Zasady odpłatności:
Opłata za studia wynosi 4000 zł (2000 zł/semestr)

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele

Informacje dotyczące studiów można uzyskać w sekretariacie Katedry:

ul. Akademicka 2 (pok. 655)
44-100 Gliwice
Tel. 32 237 12 90

lub bezpośrednio u kierownika Studiów Podyplomowych

dr inż. Dorota Kaleta
ul. Konarskiego 18 (pok. 115B)
44-100 Gliwice
tel. 32 237 20 38
605 733 032
e-mail: dorota.kaleta@polsl.pl

Studia kierowane są do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz posiadających tytułu zawodowy licencjata i inżyniera lub równoważny, chcących uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie ochrony powietrza i zarządzania środowiskiem.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem powietrza, oraz zapoznanie z autorskimi narzędziami informatycznymi ułatwiającymi zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i w administracji terenowej.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry Ochrony Powietrza oraz pracowników firmy ATMOTERM S.A.

ZAPISUJĄC SIĘ NA STUDIA DODATKOWO ZYSKUJESZ:
  • Darmową 3-miesięczną licencję na korzystanie z autorskiego oprogramowania do naliczania opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska
  • Darmowe alerty informujące o zmianach prawnych w dziedzinie ochrony środowiska wysyłane bezpośrednio na konto mailowe studenta w trakcie trwania studiów
  • Możliwość podjęcia stażu lub pracy w firmie ATMOTERM S.A.


Harmonogram rekrutacji na studia podyplomowe semestru zimowego 2014/2015
Nabór I
01.07.2015 (śr.) rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
31.08.2015 (pn.) ostateczny termin rejestracji
01-03.09.2015 (wt.-czw.) postępowanie kwalifikacyjne
04.09.2015 (pt., godz. 12) ogłoszenie przez podstawowe jednostki organizacyjne listy
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
(wezwanie do złożenia dokumentów)
09.09.2015 (śr., godz. 15) ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
11.09.2015 (pt., godz. 12) ogłoszenie przez podstawowe jednostki organizacyjne list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia
Nabór II
11.09.2015 (pt., godz. 12) rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia
dysponujące wolnymi miejscami
21.09.2015 (pn.) ostateczny termin rejestracji
22.09.2015 (wt.) postępowanie kwalifikacyjne
22.09.2015 (wt., godz. 15) ogłoszenie przez podstawowe jednostki organizacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
(wezwanie do złożenia dokumentów)
29.09.2015 (wt., godz. 15) ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez
kandydatów z listy zakwalifikowanych do przyjęcia
30.09.2015 (śr., godz. 12) ogłoszenie przez podstawowe jednostki organizacyjne list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia


Program studiów

Zapoznaj się z programem studiów... więcej

Kontakt

Przydatne telefony, adresy i informacje... więcej

Studia podyplomowe: Ochrona Powietrza i Zarządzanie Środowiskiem