Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki wraz z firmą ATMOTERM S.A. z Opola dziękują za wzięcie udziału w ankietyzacji mającej na celu realizację i współtworzenia programu dwusemestralnych studiów podyplomowych na temat:

Ochrony Powietrza i Zarządzania Środowiskiem


Państwa cenny udział w ankietyzacji pozwolił na zbudowanie programu studiów, który został dostosowany bezpośrednio do oczekiwań odbiorców.

Program studiów

Wykłady
- Źródła, substancje zanieczyszczające powietrze, emisje
- Pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza
- Ocena błędów pomiaru emisji i imisji
- Oczyszczanie gazów odlotowych
- Odory
- Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
- Monitoring powietrza atmosferycznego
- Analiza danych środowiskowych
- SOZAT - informatyczny system zarządzania danymi środowiskowymi
- Zarządzanie środowiskiem, optymalizacja kosztów ochrony powietrza
- Systemy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie
- GIS w zarządzaniu ochroną środowiska
- Handel emisjami jako element zrównoważonego rozwoju
- Przepisy o ochronie środowiska UE, pozyskiwanie funduszy

Ćwiczenia
- Ocena błędów pomiaru emisji i imisji
- Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
- Zajęcia fakultatywne, konsultacje dyplomowe

Laboratoria
- Pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza
- Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
- Analiza danych środowiskowych
- SOZAT - informatyczny system zarządzania danymi środowiskowymi
- GIS w zarządzaniu ochroną środowiska
- Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich - wybrane zagadnienia

Sumaryczna liczba godzin wynosi 210.

Charakterystyka studiów

Ochrona powietrza jest najważniejszym zadaniem instytucji związanych z ochroną środowiska, zważywszy na fakt oddziaływania atmosfery na inne komponenty przyrody.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem powietrza, oraz zapoznanie z autorskimi narzędziami informatycznymi ułatwiającymi zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i w administracji terenowej.

Uczestnicy studiów

Studia adresowane są do pracowników działów inwestycyjnych i ochrony środowiska wszystkich przedsiębiorstw, pracowników administracji terenowej oraz osób przygotowujących się do objęcia stanowisk w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków środowiskowych.

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia, koszty studiów... więcej

Kontakt

Przydatne telefony, adresy i informacje... więcej
Studia podyplomowe: Ochrona Powietrza i Zarządzanie Środowiskiem