Kontakt


Informacje dotyczące studiów można uzyskać w sekretariacie
Katedry Ochrony Powietrza:

ul. Akademicka 2 (pok. 655)
44-100 Gliwice
Tel. 32 237 12 90

lub bezpośrednio u kierownika Studiów Podyplomowych

dr inż. Dorota Kaleta
ul. Konarskiego 18 (pok. 115B)
44-100 Gliwice
tel. 32 237 20 38
605 733 032
e-mail: dorota.kaleta@polsl.pl

Program studiów

Zapoznaj się z programem studiów... więcej
Studia podyplomowe: Ochrona Powietrza i Zarządzanie Środowiskiem