Ochrona Powietrza i Zarządzanie Środowiskiem


Organizatorem studiów podyplomowych jest Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki wraz z firmą ATMOTERM S.A. z Opola.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach jako jeden z największych i najlepszych Wydziałów tego typu w Polsce posiada wg klasyfikacji Komitetu Badań Naukowych najwyższą kategorię I. Powstał w wyniku fuzji dwóch innych Wydziałów: Mechaniczno Energetycznego (1953 r.) i Inżynierii Środowiska (dawniej Inżynierii Sanitarnej, 1955 r.) w 1993 roku.
Połączenie to było wynikiem pilnej potrzeby kształcenia specjalistów potrafiących działać twórczo i inżyniersko w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, których oddziaływanie na środowisko naturalne jest minimalne.
Drugi powód wynikł z potrzeby prowadzenia wspólnych badań naukowych nad nowymi technologiami, których celem jest przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju. W wyniku połączenia tych Wydziałów powstał nowy Wydział, wówczas największy w Politechnice i jeden z najlepszych w Polsce.
Obecnie na Wydziale pracuje 31 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 92 doktorów.

Program studiów

Zapoznaj się z programem studiów... więcej

Kontakt

Przydatne telefony, adresy i informacje... więcej
Studia podyplomowe: Ochrona Powietrza i Zarządzanie Środowiskiem